Home | Family groups | Family tree | Photo album

Bibliography


 • Đặng Hữu Thụ , Làng Hành-Thiện và các nhà nho Hành-Thiện triều Nguyễn
  Edited by the author, Melun, 1992.
 • Đặng Hữu Thụ , Làng Hành-Thiện thời tây học cho đến năm 1954 (Quyển Thượng)
  Edited by the author, Melun, 1999.
 • Đặng Hữu Thụ , Làng Hành-Thiện thời tây học cho đến năm 1954 (Quyển Hạ)
  Edited by the author, Melun, 1999.
 • Đặng Vũ Chiêu , Gia Phả họ Đặng Vũ làng Hành Thiện
  Manuscript, Aix en Provence, 1997.
 • Đặng Vũ Đẩu , Tộc Phả họ Đặng Vũ
  Manuscript, Th
  ái Bình, 1990.
 • Đặng Vũ Nhuế , Gia Phả họ Đặng Vũ làng Hành Thiện
  Manuscript, Paris, 1994.
 • Đặng Xuân Viện , Hành Thiện xã chí
  Edited by Hành Thiện Tương Tế Hội, Gia Định, 1974.

 • Page created by contact@dangvu.fr
  Last updated: January 27, 2002